Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

(Quatest 2 )


 

                      Địa chỉ liên hệ : 97 Lý Thái Tổ, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng và 02 Ngô                       Quyền, phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

                      Văn phòng đại diện : 43 Phan Châu Trinh, TP Quảng Ngãi, ĐT : (055) - 3713231.

                      Điện thoại : (0511) - 3826871, 3833011, 3831511, 3833009, 3848376, 3830586.

                      Fax : (0511) - 3820868, 3910064.

                      Website : http://www.quatest2.com.vn  -    Email : quatest2@dng.vnn.vn

                      Chức năng nhiệm vụ :

                      Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng 2 (Trung tâm Kỹ thuật 2) là đơn vị sự nghiệp khoa

                       học trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ)

                      phục vụ công tác quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các hoạt động

                       dịch vụ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

 

 

Các cơ quan đánh giá sự phù hợp

Quay về trang chủ

© 2006 - Điểm THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP TBT-Bộ LĐTBXH
12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội  - Tel: (84-4-9362920/9362922)  - Fax: (84-4-9362920)  - Email: tbtvn@tcvn.gov.vn