Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

(Quatest 3 )


                      Chức năng nhiệm vụ :                        

 

Các cơ quan đánh giá sự phù hợp

Quay về trang chủ

© 2006 - Điểm THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP TBT-Bộ LĐTBXH
12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội  - Tel: (84-4-9362920/9362922)  - Fax: (84-4-9362920)  - Email: tbtvn@tcvn.gov.vn