Trang chủ » Tiến trình gia nhập WTO, cơ hội và thách thức đối với nước ta (phần III)

Tiến trình gia nhập WTO, cơ hội và thách thức đối với nước ta (phần III)

Bài viết của Thứ trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.

Bài viết liên quan